Tiekamies 2021. gada vasarā nometnēs!  

Vairāk informācija par nometņu saturu sekos vēlāk. 

Papildus informācijai vai sadarbībai: JustiesLabi@gmail.com vai 29130346