Saki JĀ savai nākotnei

Biedrība "Justies labi" un organizācija "JĀdara" sadarbībā ar izglītības kvalitātes valsts dienestu organizē piecu dienu apmācību programmu jauniešiem. 

Programmas mērķis ir motivēt jauniešus apzināties savas ikdienas izvēles, lai veicinātu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi un izvēlēm. 

Kā galvenās aktivitātes programmas laikā ir paredzēts pārgājiens dabā un trīs dienu darbs grupā – veicināt personības pilnveidi caur diskusijām, spēlēm, darbiem grupās, veicot pašrefleksijas uzdevumus, kā arī analizējot situācijas, savu attieksmi pret tām un rīcību tajās, kā arī sportiskajām aktivitātēm ļaut jauniešiem apzināties savu atbildību veicot ikdienas izvēles – radīt instrumentus sevis motivācijas paaugstināšanai un noturēšanai. 

Projekta aktivitātes notiks caur darbu ar sertificētiem personības izaugsmes treneriem – koučiem: Marija Rasa, Dainis Zaltāns, Ilze Danelsone. 

Rezultātā jaunietis individuāli varēs atrast savu spēcīgo vērtību, kādēļ turpināt mācības un veidu, kas viņu vislabākajā veidā motivēs.REĢISTRĒTIES

Plānotie datumi.

Rīgas jauniešiem: pārgājiens 15.oktobrī un darbs grupās 24.-26. oktobrī.

Ķekavas jauniešiem: pārgājiens 16.oktobrī un darbs grupās 27.-29. oktobrī

Sīkākai informācijai sazināties ar projekta vadītāju Ilzi Danelsoni - 29130346 vai rakstīt epastu: [email protected]  


REĢISTRĒTIES